Konsultation

Vi hjälper till med konsultation rörande

  • Bostadshyreshus

  • Kommersiella fastigheter

  • Hotell

  • Fastighetsbolag

  • Företag

  • Rörelser

Kontakta oss för mer information

Sedvanligt konsultarvode utgår för tjänsten vi tillhandahåller och utför!